Inspiratiereizen

Procuratio organiseert jaarlijks inspiratiereizen naar beurzen, evenementen en bedrijven om kennis, ervaringen en inspiratie te delen en netwerken te verbreden en versterken.  Dit schooljaar zijn we met 3 groepen naar de World Expo in Dubai geweest, zie compilatiefilm Verkenners Word Expo. In het schooljaar 2022-23 organiseren we weer een inspiratiereis naar het Museum van de toekomst in Dubai een intervisiereis naar Spanje en Estland – nummer 1 PISA ranglijst. 

De leerlingen van vandaag zijn de vakprofessionals van morgen die vorm en inhoud moeten geven aan de uitdaging voor de toekomst: de energietransitie in een circulaire economie. Een economisch en industrieel systeem waarin geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en waarin reststoffen volledig opnieuw worden ingezet in het systeem. Willen we jongeren van nu kansrijk opleiden voor een rol in de economie van de toekomst, zodat ze niet aan de zijkant komen te staan én er genoeg vakmensen zijn voor de nieuwe beroepen in de circulaire economie, dan zullen we daar met het techniekonderwijs tijdig op moeten anticiperen. Doen we dat niet, dan zullen er onvoldoende geschoolde arbeidskrachten zijn om toekomstige werkzaamheden en beroepen te kunnen invullen. Met als resultaat dat we ook onvoldoende invulling kunnen geven aan de circulaire economie.

Om het techniekonderwijs te laten ervaren hoe landen, bedrijven en organisaties internationaal naar de circulaire economie kijken, daagde we techniekscholen uit Nederland en België uit om mee te gaan tijdens de inspiratiereis naar de World Expo in Dubai. De verkenners kregen de ‘opdracht’ om de presentaties/verhalen van landen, bedrijven en organisaties met betrekking tot de circulaire economie te vertalen naar het benodigde techniekonderwijs en de benodigde competentie skills van leerlingen om in de toekomst aansluiting te kunnen blijven houden of vinden met het bedrijfsleven.

De verkenners presenteren hun ideeën en inspiratie om het techniekonderwijs toekomstproof te maken voor de circulaire economie, tijdens de vijfde internationale conferentie Techniek & Technologie op 16 juni 2022 in Eindhoven.