Privacy

Procuratio wil graag zo transparant mogelijk zijn over de persoonlijke gegevens die wij ontvangen in het kader van onze website. Welke gegevens ontvangen we en hoe gebruiken wij ze?

Omdat op 25 mei 2018 de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht is geworden, hebben ook wij ons privacybeleid onder de loep genomen en waar nodig aangepast.

Welke persoonsgegevens hebben wij van u?
Via het aanmeldformulier leden op onze website vragen wij uw voor- en achternaam, uw contactgegevens, voor welke organisatie of bedrijf u werkt en welke functie u bekleedt.

Hoe worden uw persoonsgegevens gebruikt?
Wij hebben deze gegevens nodig om met u te kunnen communiceren over zaken die voor u als lid van Procuratio van belang zijn. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden en zullen u ook niet benaderen voor vervolgacties of andere acties.

Met wie worden uw gegevens gedeeld?
Uw persoonsgegevens worden nooit met derden gedeeld.

Hoe bewaren we uw gegevens?
Uw gegevens worden opgeslagen in een centrale databank.

Hoe worden uw gegevens beschermd?
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Welke rechten heeft u?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.